Matsentralen tildelt Oslo Miljøpris 2016

Matsvinn er en global miljøutfordring og Matsentralen Oslo løser dette på en effektiv og sosial måte. Dette er en av grunnene til av vi tidligere i juni ble tildelt Oslo miljøpris 2016.

Juryen la blant annet vekt på at Matsentralen reduserer miljøbelastningen fra matsvinn gjennom å gi overskuddsmat til vanskeligstilte. I Norge kastes det 360 000 tonn mat hvert år, og 36 % av dette kommer fra dagligvarebransjen. Mye av det som kastes er fullt spiselig mat og det er både et klimaproblem, og et etisk problem. Vi jobber hele tiden for å få tak i så mye som mulig av denne maten, og sørget for at 800 tonn overskuddsmat ble delt ut gratis til over 60 veldedige virksomheter i Osloområdet i 2015. I 2016 ligger vi an til å re-distribuere over 1000 tonn mat, tilsvarende 2 millioner måltider, som vil gi en miljøgevinst på hele 1500 tonn CO2-ekvivalenter.

Matsentralen er en profesjonell samarbeidspartner for matvarebransjen. Bransjen kan gi fra seg overskuddsmat, og veldedige aktører mottar den samme maten, i visshet om at det er både enkelt og trygt. Gjennom effektiv logistikk forenkler vi hverdagen for veldedige organisasjoner som kan hente mye mat på ett sted. Dette har også en miljøeffekt, da organisasjonene slipper å kjøre byen rundt etter mat fra en rekke ulike butikker og leverandører.

Fra venstre: Matsentralens Linn Weiergang og Cristiano Aubert, sammen med varaordfører Khamshajiny Gunaratnam.
Fra venstre: Matsentralens Linn Weiergang og Cristiano Aubert, sammen med varaordfører Khamshajiny Gunaratnam.

Besøk på Evangeliesenteret

Matsentralen var på besøk på Evangeliesenteret denne uken. Hensikten med besøket var å få innblikk i hvem som er mottakere av maten, og samtidig se på hvordan rutiner for håndtering og lagring av mat fungerer.

Senteret er åpent tre dager i uken. Mellom 500-700 personer er innom hver dag og spiser et varmt måltid, samt får tilbud om å ta med seg en matpose 1-2 dager pr. uke. På senteret er det to avdelinger, en for rusmisbrukere og en for tilreisende. Rusmisbrukerne som kommer for å spise får også tilbud om samtale med sosionom som kan bistå med rehabilitering. Et måltid kan dermed også bidra til åpne nye veier, i tillegg til å bekjempe sult og ernæringssykdommer.

Matsentralen ble svært imponert over både tilbudet til brukere, og hvordan rutiner for mattrygghet blir fulgt til punkt og prikke.

Karin deler ut matposer Servering av varmat

Øyafestivalen donerer bort overskuddsmaten

øyafestivalen bilde 2Nå blir det slutt på matsvinnet på Øyafestivalen, i samarbeid med Matsentralen skal overskuddsmaten fra årets festival bli donert bort til de som trenger den. Matsentralen er en veldedig mottakssentral for overskuddsmat. Maten blir videreformidlet til over 90 organisasjoner som igjen deler ut maten til vanskeligstilte. Sentralen har både en humanitær og en miljømessig målsetning; å redusere matsvinn og samtidig bidra til å forhindre sult.

Continue reading →

Avtale om reduksjon av matsvinn

Mellom8f8ca52d1b-intensjonsavtalen 3 matsentralens hyller signerte 5 statsråder og representanter fra hele matbransjen en intensjonsavtale torsdag 7. mai. Avtalen skal bidra til å redusere miljø- og ressursproblemene knyttet til matsvinn og fremme en bedre utnyttelse av maten. Viktige elementer i intensjonsavtalen er å identifisere årsaker til matsvinn, samt utvikle og utveksle gode tiltak.

Continue reading →

God start på 2015

58afa94efe-mats2014 var for Matsentralen et spennende og lærerikt år. Det var vårt første hele driftsår. Tilgangen på mat øker, det gjør også behovet. Det koster å håndtere mat og Matsentralen drives av frivillige gaver. Derfor er det en fantastisk oppmuntring å starte året med å motta to flotte gaver.

 

 

Continue reading →

Gave fra Nordisk Film TV

6835b005bf-nordiskNordisk Film TV AS gir hvert år, i stedet for julegaver til ansatte, en donasjon til et veldedig formål. I 2014 valgte de å gi pengene til Matsentralen. For oss som arbeider i Matsentralen er dette en kjempemessig bekreftelse på at det vi arbeider med synes og oppleves som riktig og viktig.

Continue reading →

Stiftelsen Kaare Berg

aeb5b83829-skb3Vi har hatt kontakt med Stiftelsen Kaare Berg, og den gode dialogen har gitt resultater. Styret i stiftelsen har vurdert Matsentralens virksomhet som så positiv at de har bevilget og overført 300 000 kroner til Matsentralen.

Continue reading →

Matsentralen vant

58afa94efe-matsMatsentralen ble i juni pålagt av Mattilsynet å fryse inn lettbedervelig mat tidligere. Matsentralen klaget på vedtaket og har nå fått medhold. Vi har fått hjelp av advokatene Kjetil Johansen og Jostein Fausa ved advokatkontoret DLA-Piper, som har nedlagt mange timers gratis arbeid for Matsentralen for å få til en så fullstendig og opplysende klage som mulig. Vi retter en stor takk til DLA-Piper som har bistått på denne måten og dermed gitt et stort bidrag til Matsentralen.

 Les mer hos Mattilsynet og i Aftenposten